Svenska FF och E.ON öppnar upp energifonden

Tidigare har energifonden varit öppen för landsbygdsföreningar, men från och med i år kan alla fotbollsföreningar som äger och/eller driver sin anläggning ansöka om medel ur Energifonden.

Under 2011-2012 har 216 anläggningsprojekt delat på 4,5 miljoner kronor från Energifonden. I år har Svenska FF och E.ON avsatt ytterligare 2 miljoner till fonden.

Energifonden ska för att minska elberoendet uppmuntra omställning från direktverkande el till alternativa energikällor och energibesparande åtgärder hos de fotbollsföreningar som äger och/eller driver egna fotbollsanläggningar.

Maxbidraget är 25 000 kr, men eftersom föreningen minskar sitt energiberoende kommer elräkningen att bli billigare, så det finns möjligheter att minska utgifterna.

Läs mer om Energifonden på Svenska FF:s hemsida: Energifonden

På RF:s hemsida kan man läsa mer om hur man blir en Klimatsmart förening

E.ON ger också energibesparande tips: Energi åt fotbollen

Den föreningen från Stockholms som först får bidrag ur Energifonden kommer jag att skriva om på vår hemsida, så se till med att bli först från Stockholm.

Johan Wallberg