Bolagiseringsfrågan engagerar – vad tycker du?

Idrott i bolagsform är en fråga som engagerar och har debatterats mycket. Inom flera idrotter är frågan inte alls relevant men inom fotbollen är den det. Det finns redan idag fotbollsföreningar som har valt att bilda bolag för sitt A-lag, det gäller t.ex. våra tre stora stockholmsföreningar: AIK, Djurgården och Hammarby. Skälen kan vara flera men ofta handlar det om att möjliggöra kapitaltillskott och ett rationellt sätt att bedriva verksamhet med stor ekonomisk omsättning. Andra klubbar har valt att inte bilda bolag utan bedriver hela sin verksamhet som ideell förening.

Ett Idrotts AB är inte någon egen bolagsform i lagens mening utan ett vanligt aktiebolag. Reglerna sätts istället upp av Riksidrottsförbundet (RF) som idag bl. a reglerar att ett Idrotts AB skall ägas till minst 51 % av den ideella föreningen och ha idrottslig verksamhet som huvudsakligt ändamål. För att ändra dessa regler krävs kvalificerad majoritet (2/3) av rösterna på RF-stämman.

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har tidigare drivit frågan om att flytta beslutanderätten om majoritetsregeln från RF till specialidrottsförbunden med det huvudsakliga argumentet att vi inom Svensk Fotboll är bäst lämpade att i våra demokratiska organ ansvara för de regler som skall gälla inom fotbollen.

Inför RF-stämman i Luleå i maj har Riksidrottsförbundet utrett bolagsfrågan ännu en gång. Birgitta Ljung har varit ordförande och Lars-Åke Lagrell har varit fotbollens representant i utredningen. Utredningen föreslog i december förra året förändringar i det RF-regelverk som styr bolagsfrågan så att frågan om 51 %-regeln överförs till specialidrottsförbunden att besluta om, d.v.s. att SvFF:s årsmöte skulle ansvara för om regeln skall vara kvar eller om den skall förändras. Utredningen har varit ute på remiss men RF:s styrelse har ännu inte tagit ställning till den.

På SvFF:s årsmöte för en dryg vecka sedan var det många som pratade om denna fråga i korridoren och SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson tog upp det i sitt tal. Även om SvFF tidigare har haft en ståndpunkt i denna fråga så är det nu flera som agerar för att denna ståndpunkt skall ändras. Svensk Elitfotboll (SEF) hade uppe frågan på sitt årsmöte och beslutade med röstsiffrorna 16-12 att agera för att beslutet bör ligga kvar hos RF och inte flyttas till specialförbunden. Även Elitfotboll Dam (EFD) hade uppe frågan på sitt årsmöte men utan att ta ställning. Karl-Erik Nilsson sa att Förbundsstyrelsen skall diskutera hur man skall agera och rösta på den kommande RF-stämman och förvarnade att SvFF troligen kommer att tillfråga distriktsförbunden om vad vi tycker.

Stockholms Fotbollförbunds styrelse har haft en första diskussion, det är en komplex fråga som rymmer flera viktiga aspekter och som engagerar många. AIK, Djurgården IF och Hammarby IF, som är de föreningar i vårt distrikt som kanske främst är berörda eftersom de har bildat bolag, har alla tagit ställning för att beslutet bör ligga kvar hos RF. Medan IF Brommapojkarna, som inte har en stark supporterkultur och drivs endast i föreningsform, anser att beslutanderätten om majoritetsregeln bör ligga hos det egna specialförbundet, d.v.s. hos SvFF. Men frågan rör inte bara herreliten utan hela fotbollen och jag vill nu uppmana dig som har synpunkter i denna fråga att höra av dig till någon av oss i styrelsen eller till kansliet och framföra dina argument.

Om du vill läsa RF-utredningen som föreslår att frågan om 51 %-regeln överförs till specialidrottsförbunden så hittar du den via den här länken: http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_29403/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Under påskhelgen publicerades en debattartikel på dn.se som var undertecknad av en lång rad specialidrottsförbund (dock ej fotbollen) och som argumenterade emot den ändring som utredningen föreslår och som du kan läsa via denna länk: http://www.dn.se/debatt/varna-svenska-modellen-for-idrottsklubbarna

Ylva Johansson

Ordförande