Ordföranden har ordet

Årsmötessäsongen lider mot sitt slut och fotbollssäsongen har snart premiär. De allra flesta föreningar har nu samlat en skara engagerade medlemmar till årsmöte i klubbhuset, behandlat årsredovisning, revisionsberättelse och motioner, diskuterat gemensamma frågor och valt personer till styrelse och andra förtroendeuppdrag.

Jag beundrar alla er som åtar er det viktiga ansvaret att vara ordförande, kassör eller ledamot i en föreningsstyrelse. Jag vet att det kräver mycket jobb och tid samtidigt som det ofta belönas med mer kritik än beröm. Ni skall veta att ni är enormt viktiga. Det är en ansvarsfullt, tungt och mycket oglamoröst jobb att arbeta i en föreningsstyrelse men det är helt avgörande för att barn och unga (och vuxna!) skall ha möjlighet att spela fotboll och glädjas med fotbollen. Tack för er insats!

I helgen har SvFF haft sitt årsmöte där den nuvarande förbundsstyrelsen fick förnyat förtroende. Mötet beslutade också att ändra stadgarna så att de antal röster varje distrikt skall ha på årsmötet skall bestämmas av antalet laglicenser istället för antalet spelarlicenser. Skälet är att antalet lag bedöms ge en mer rättvisande bild av fotbollsverksamhetens omfattning eftersom många har licenser utan att vara aktiva spelare.

Vårt eget årsmöte hölls för drygt två veckor sedan. Jag blev mycket glad över att det var rekordmånga föreningar som var representerade på mötet och som fick lyssna till Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson och Ungdomsstyrelsen generaldirektör Per Nilsson. Per Nilsson talade om fotbollsledarens roll i ungdomars liv och tog bl. a. upp de förändrade villkoren för unga med enormt många valmöjligheter, prestationskrav, krav på att vara framgångsrik, en tid av snabba förändringar, förlängd ungdomstid, fördröjd etableringsålder, utökad möjlighetshorisont och individuellt ansvar. Han pekade på två nutidsutmaningar:

  • De stora minoriteternas framväxt och ökad polarisering.
  • Den sociala sammanhållningen i ett mångkulturellt samhälle.

Per Nilsson betonade att idrotten når många, nästan alla. Men inte alla. Han pekade på att de ungas inflytande i föreningsidrotten är relativt svag och att det finns en stor outnyttjad potential av ungt ledarskap. Unga som gärna vill ta på sig ett uppdrag men som inte har fått frågan. Vår egen utredning "Glädje med fotboll hela livet" visade på samma sak.

Per Nilsson tog också upp diskussionen om tidig specialisering, selektering, utslagning och talangjakt och poängterade tränarnas och föräldrarnas ansvar.

Fler budskap från Per Nilsson var: Man måste idrotta mycket för att bli bra. Utvecklingsorienterad träning är bäst. "Nyckelteorin", förstärk det som är bra. Prioritera att utveckla talang före "hitta talang".

På årsmötet avtackade vi Marie Sundén och Per Brick som nu lämnade styrelsen samtidigt som Milou Werth och Henrik Berggren invaldes som nya ledamöter i styrelsen för Stockholms Fotbollförbund.

Jag fick förnyat förtroende som ordförande för förbundet, ett uppdrag som jag tycker är mycket roligt och hedrande. Förbundet måste kontinuerligt utveckla både organisation och verksamhet. Det är viktigt att styrelsen på ett prestigelöst sätt vågar utvärdera verksamheten och är öppna för nya förslag. Jag ser fram emot att få leda det arbetet tillsammans med de övriga ledamöterna i styrelsen.

Ylva Johansson
ordförande