Arvsfonden kan ge stöd vid bygge av anläggning

Arvsfonden ger ekonomiskt stöd till nyskapande verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. För lokal- och anläggningsstöd görs bedömningen utifrån vad som redan finns på platsen där bygget är tilltänkt att ske.

När det gäller just konstgräs så har de en utarbetad praxis som innebär att en förening som idag enbart har tillgång till naturgräs har möjlighet att få stöd från Arvsfonden då de anser att en konstgräsplan kan förlänga säsongen så pass mycket att det kan ses som nyskapande.

Om det redan finns en konstgräsplan och föreningen på grund av exempelvis ökat medlemsantal, är i behov utav ännu en plan, beviljas alltså inte något bidrag. Samma sak gäller om det redan finns en grusplan på platsen. Detta då skillnaden mellan hur föreningen kan bedriva sin verksamhet på grusplanen gentemot en eventuell ny konstgräsplan är för marginell för att kunna ses som nyskapande, enligt Arvsfonden.

Bedömningar sker från fall till fall där även andra kriterier, till exempel målgruppens delaktighet i projektet, vägs in. För mer information om vem som kan söka och till vad, se: Arvsfonden

Magnus Bäckström