Fotbollens avtal med STIM

Svenska Fotbollförbundet har slutit ett avtal med STIM som innebär att fotbollsföreningarna inte behöver betala några STIM-avgifter.

Föreningen Svensk Elitfotboll och Föreningen Elitfotboll Damer har var för sig ingått avtal med STIM avseende musikframföranden vid samtliga matcher som spelas av deras respektive medlemsföreningar kalenderåret 2013.

Svenska Fotbollförbundet har för kalenderåret 2013, ingått motsvarande avtal avseende dels all landslagsverksamhet, dels samtliga övriga matcher som spelas av SvFF:s medlemsföreningar och ska således inte erlägga några STIM-avgifter.

Observera dock att överenskommelsen endast gäller fotbollsverksamheten, vilket bland annat innebär att flersektionsföreningar som bedriver även annan idrott än fotboll inte är befriade från STIM-avgifter för sådan verksamhet.

Vid eventuella frågor kontakta Krister Malmsten, 08-735 09 29 eller krister.malmsten@svenskfotboll.se