123 föreningar deltog i zonträffarna

StFF och RF-SISU Stockholm har under de senaste veckorna genomfört tio zonträffar med sammanlagt 197 deltagare från 123 föreningar. Syftet med mötena har varit att informera om aktuella frågor som är viktiga för föreningarnas styrelser att ha kunskap om i sitt strategiska arbete. Ett annat syfte är att föreningarna i samma område ska få möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och på sikt samarbeta kring gemensamma utmaningar. Det handlar naturligtvis också om att vi från StFF ska få möjligheten att träffa våra föreningar.

Stockholmsspelare till landslagen

Vi har många duktiga tjejer och killar inom Stockholmsfotbollen och några har fått äran att representera vårt landslag. De senaste trupperna innehåller inte mindre än 34 spelare ur Stockholmslagen. Grattis alla spelare!

Fair Play en del av svensk fotboll

Fair play kan enkelt översättas till rent och schysst spel. Inom svensk fotboll är huvudsyftet med Fair Play att skapa en lugn, trygg och utvecklande match- och träningsmiljö för barn och ungdomar. Fokus ska ligga på glädje, gemenskap och allas lika värde.

FairPay verkar för en jämställd idrott

På den internationella kvinnodagen vill vi uppmärksamma stiftelsen FairPay som arbetar för att alla människor ska få idrotta på lika villkor. De vill att alla människor ska få utöva den idrott man är mest intresserad av och – om man vill – göra en karriär inom den, utan att könet ska avgöra om man får den möjligheten. FairPays ordförande Isabelle Widmark berättar om stiftelsen och ger tips på hur föreningar kan arbeta med att få lika förutsättningar för tjejer och killar.

Tack – Tillsammans!

Stockholms Fotbollförbund vill rikta ett stort tack till alla de föreningar vi fick möjlighet att besöka under torsdagen när hela kansliet gav sig ut i distriktet för att dela ut domarkit till föreningar som arrangerar domarkurser. Syftet med besöken och framtagandet av domarkit, är uppmärksamma domarnas tuffa tillvaro samt att visa att förbättring av matchmiljön är en prioriterad fråga. Det var en form av gerillamarknadsföring, d v s vi vill skapa en unik, engagerande och tankeväckande effekt för att skapa viral spridning och nå så många som möjligt. Vilket härligt gensvar vi fick! Nu jobbar vi -> Tillsammans för en tryggare matchmiljö! Här finns ytterligare info om våra domarkit.

Tillsammans för en tryggare matchmiljö

Stockholms Fotbollförbund arrangerar runt 40 000 fotbollsmatcher varje säsong och drygt 3 000 domare utbildas. Att vara domare är en utsatt position. I en försvinnande liten del av dessa matcher kan domaren till och med råka fysiskt illa ut. Men vanligare är att domaren får utstå skällsord och dumheter från spelare, ledare och åskådare. Hur vanligt detta är finns det ingen statistik på, men en gång är en gång för mycket. Detta gör att många domare känner sig otillräckliga och faktiskt slutar som domare. Fotbollens matchmiljö får människor att må dåligt. Ska vi ha det så?

Uttalande från Stockholms Fotbollförbunds styrelse

Vi är väl medvetna om uttalandet som gjordes av valberedningens ordförande, i samband med gårdagens årsmöte, gällande ett icke-existerande begrepp "invandrarföreningar" inte var och aldrig kommer att vara ett lämpligt uttryck inom Stockholmsfotbollen.

Rapport från StFF:s årsmöte

Stockholm Fotbollförbunds årsmöte hölls även i år i Folksams lokaler. På mötet deltog 40 föreningar med sammanlagt 100 röster. Mötet besöktes även av kommittémedlemmar, deltagare från utbildningen Framtidens Fotbollsledare, Svenska Fotbollförbundet och de domare som fick pris, sammanlagt var det cirka 80 personer i lokalen.

Vill du bli matchobservatör?

Säsongen 2019 ökade vi antalet observerade matcher i våra seniorserier markant. Bra så, men vi vill ännu mer. Är du intresserad av att observera matcher inom vårt distrikt? En liten ersättning betalas ut per match.

Årsberättelsen 2019 – verksamhetsplan

Tidigare var verksamhetsplanen en del av årsberättelsen. Till i år har styrelsen valt att göra en separat och mer utförlig plan för 2020. Detta för att ge mer underlag till de fokusområden och aktiviteter som vi vill se utförda under det kommande verksamhetsåret.

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter