Inställda träningar – kan det leda till fler dropouts?

Pandemin har lett till att många idrottsungdomar rör sig mindre. Det visar en studie som Malmö universitet har gjort. Och detta oroar många idrottsledare. "De menar att medlemstappet skulle kunna bli så stort som 30–40 procent", säger forskningsledaren Susanna Hedenborg. Läs mer!

Fyllnadsmaterial i konstgräs testas

Eftersom EU vill förbjuda mikroplaster måste nya typer av konstgräs tas fram. På Råstasjöns IP i Solna byggs just nu en testanläggning med fyra mindre bollplaner, där olika miljövänliga fyllnadsmaterial ska prövas i nordiskt klimat.
– Vi måste hitta material som har rätt spel- och säkerhetsegenskaper för att kunna göra fotbollen fossilfri, säger Robin Johansson, som är projektledare hos Stockholms Fotbollförbund. Läs mer!

StFF önskar God Jul och Gott Nytt År – stängt för besök

Under kommande helger kommer Stockholms FF ha begränsade öppettider och service. Kansliet kommer att vara stängt för besök den 21/12-6/1, men det går att nå oss per mejl eller telefon. Dock kan det vara medarbetare som är jullediga.

Distriktschefen Andrea Möllerberg passar samtidigt på att skicka en julhälsning till alla i Stockholmsfotbollen.

Smittskydd Stockholm FAQ

Efter den senaste veckans olika besked vad gäller utövande av organiserad utomhusidrott, har Smittskydd Stockholm nu listat frågor och svar kring ämnet. Läs mer! (PDF-dokument)

Seriesammansättningen för damer div. 5 och herrar div. 7 är klar

Lagom till jul kan nu alla i damer division 5 och herrar division 7 se vilka lag som de ska möta under den kommande säsongen. För att hitta alla serier klickar du in här och söker uppserierna under rubriken "Visa distriktets tävlingar 2021".

Stäng inte ned organiserad verksamhet – idrotten drabbas hårt

"Våra föreningar har visat att de kan ta ansvar och anpassa verksamheten på ett smittsäkert sätt, säger Lars Ekholmer, ordförande i Stockholms Fotbollförbund. Det, som vi anser, förhastade beslut som några kommuner nyligen har kommunicerat, att även stänga organiserad verksamhet utomhus, kan vi inte förstå."

Obligatoriska träffar – digitala möten för klubbarnas förtroendevalda

Varje år i månadsskiftet januari/februari kallar StFF förtroendevalda i förbundets föreningar till obligatoriska träffar. Träffarna sker zonvis och i samarbete med RF-SISU Stockholm ges information om ämnen av stort värde för föreningarnas styrelser i deras strategiska arbete. Det handlar också om samtal och erfarenhetsutbyte kring ämnen som är aktuella för föreningarna i respektive zon. Dessa samtal bygger på önskemål från deltagande föreningar och ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet i varje zon.

Futsalsäsongen ställs in

Från och med den 14 december 2020 gäller nya nationella föreskrifter och allmänna råd beslutade av Folkhälsomyndigheten. SvFF har uppdaterat sina riktlinjer och där står bland annat "seriespel, cuper och sammandrag ska undvikas och matcherna ska om möjligt spelas utomhus." Med anledning av detta ställer StFF in resterande seriespel i futsal.

Tjejsatsning i Alby

I våras sökte Konyaspor KIF pengar från Ellevio 50/50-fonden för att genomföra tjejsatsningen "För en mer jämställd framtid" i föreningen. Ansvariga Bayram Uludag och William Shahoud ser stödet från fonden som en möjlighet att kunna genomföra en del av satsningen. Som komplement finns även RF-SISU Stockholm och SvFF:s Alla är olika - olika är bra. Tillsammans skapar StFF och övriga organisationer möjlighet att utveckla flickfotbollen i Konyaspor och Alby.

Dom i Boovallenmålet

Barns idrott är inte buller. Dom tar hänsyn till att det av folkhälsoskäl finns ett starkt allmänintresse av att idrottsverksamhet kan bedrivas inom rimliga avstånd från bostadsområden. Domstolen har inte ansett att bullerstörningarna är så stora att den organiserade idrottsverksamheten behöver förbjudas. Däremot måste kommunen genomföra vissa åtgärder för att begränsa bullerpåverkan. Läs domen här.

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter